veri̇ koruma

Gizlilik Politikası

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin detaylı bilgiye bu metnin altında yer alan gizlilik politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgileri bu gizlilik politikasının “Denetleyici hakkında bilgiler” bölümünde bulunabilir.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üçüncü taraf sağlayıcıların analiz araçları ve araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

2. barındırma

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcı ile barındırıyoruz:

Strato

Sağlayıcı Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin’dir (bundan böyle “Strato” olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Strato IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyalarını kaydeder.

Daha fazla bilgi Strato’nun gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato’nun kullanımı Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde görüntülenmesini sağlamak konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG anlamında çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir veri işleme sözleşmesi (DPA) imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve veri denetleyicisinin web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR’ye uygun olarak işlemesini sağlar.

3 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımında (örneğin e-posta ile iletişimde) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesindeki veri işlemeden sorumlu kontrolör

Kayhan Aratoğlu
Zechenstraße 5
44536 Lünen

Telefon: +49 (0) 231 134 876 49
E-posta: info@wingtzun-selbstverteidigung.de

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamında saklama süreleri); ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi Madde 6 paragrafına dayanarak işleriz. 1 litre. a GDPR ve Madde 9 para. 2 litre. a GDPR, Madde 9 paragrafı uyarınca özel veri kategorileri olduğu sürece. 1 GDPR işlenmektedir. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca 49. Maddenin 49. Paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR. Çerezlerin depolanmasına veya son cihazınızdaki bilgilere erişilmesine (örneğin cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca GDPR Madde 25 (1) temelinde gerçekleştirilir. 1 TTDSG. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verileriniz sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi Madde 6 paragrafına dayanarak işleriz. 1 litre. b GDPR. Ayrıca, Madde 6 paragrafına dayanarak yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması halinde verilerinizi işleriz. 1 litre. c GDPR. Veri işleme ayrıca Madde 6 paragrafı uyarınca meşru menfaatimize de dayanabilir. 1 litre. f DSGVO gerçekleştirilmelidir. Her bir durumda ilgili yasal dayanaklara ilişkin bilgiler, bu gizlilik politikasının aşağıdaki paragraflarında verilmektedir.

Kişisel verilerin alıcıları

Ticari faaliyetlerimizin bir parçası olarak, çeşitli dış kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Bazı durumlarda, kişisel verilerin bu harici kuruluşlara aktarılması da gereklidir. Kişisel verileri yalnızca bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, yasal olarak bunu yapmak zorundaysak (örneğin vergi makamlarına veri aktarmak), GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca meşru bir menfaatimiz varsa veya kişisel verilerin işlenmesinde meşru bir menfaatimiz varsa harici kuruluşlara aktarırız. 1 litre. f GDPR veya başka bir yasal dayanak verilerin aktarılmasına izin veriyorsa. İşleyicileri kullanırken, müşterilerimizin kişisel verilerini yalnızca sipariş işleme için geçerli bir sözleşmeye dayanarak aktarırız. Ortak işleme durumunda, bir ortak işleme sözleşmesi imzalanır.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZLA ILGILI GEREKÇELERLE KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. IŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU GIZLILIK POLITIKASINDA BULUNABILIR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN OLUŞTURULMASINA, UYGULANMASINA VEYA SAVUNULMASINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE (GDPR MADDE 21 (1) KAPSAMINDA İTİRAZ) İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYECEĞİZ.

KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENIYORSA, SÖZ KONUSU DOĞRUDAN PAZARLAMA ILE ILGILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFIL OLUŞTURMAYI DA IÇEREN BU TÜR BIR PAZARLAMA AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli başvuru yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

Bilgi, düzeltme ve silme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka aykırı olması durumunda, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerin uygulanması, savunulması veya ileri sürülmesi için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Madde 21 paragrafı uyarınca bir itirazda bulunmanız halinde. 1 GDPR uyarınca, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği’nin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

SSL veya TLS şifreleme

Bu site, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Reklam e-postalarına itiraz

Künye yükümlülüğü bağlamında yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek için kullanılmasına itiraz ediyoruz. Bu web sitesinin operatörleri, spam e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerezler

İnternet sayfalarımızda “çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler küçük veri paketleridir ve son cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) son cihazınızda saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklı kalır.

Çerezler bizden (birinci taraf çerezleri) veya üçüncü taraf şirketlerden (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) kaynaklanabilir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf şirketlerin belirli hizmetlerinin web sitelerine entegre edilmesini sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerinin işlenmesi için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını analiz etmek veya reklam amacıyla kullanılabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler) GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde saklanır. 1 litre. f GDPR, başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edilmişse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmemiştir.

Bu veriler Madde 6 paragrafı temelinde toplanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir – sunucu günlük dosyaları bu amaçla kaydedilmelidir.

İletişim formu

İletişim formu aracılığıyla bize soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler Madde 6 paragrafı temelinde işlenmektedir. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olduğu veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim formunda sağladığınız verileri, siz silinmesini talep edene, saklanması için verdiğiniz izni iptal edene veya saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebinizi yerine getirdikten sonra) saklayacağız. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla soru sorma

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler Madde 6 paragrafı temelinde işlenmektedir. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olduğu veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

5. anali̇z araçlari ve reklamcilik

Matomo

Bu web sitesi açık kaynaklı web analiz hizmeti Matomo’yu kullanmaktadır.

Matomo’nun yardımıyla, web sitemizin web sitesi ziyaretçileri tarafından kullanımı hakkında veri toplayabilir ve analiz edebiliriz. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, hangi sayfalara ne zaman ve hangi bölgeden erişildiğini öğrenmemizi sağlar. Ayrıca çeşitli günlük dosyalarını (örn. IP adresi, yönlendiren, kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi) kaydediyoruz ve web sitesi ziyaretçilerimizin belirli eylemleri (örn. tıklamalar, satın almalar vb.) gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçebiliyoruz.

Bu analiz aracının kullanımı Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir rıza talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragrafına dayanarak gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG anlamında çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

IP anonimleştirme

Matomo ile analiz için IP anonimleştirme kullanıyoruz. IP adresiniz analiz edilmeden önce kısaltılır, böylece artık size açıkça atanamaz.

Barındırma

Matomo’yu aşağıdaki üçüncü taraf sağlayıcı ile barındırıyoruz:

IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve veri denetleyicisinin web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR’ye uygun olarak işlemesini sağlar.

6. eklentiler ve araçlar

Google Fonts (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerinin standartlaştırılmış gösterimi için Google tarafından sağlanan Google Fonts olarak adlandırılan yazı tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bir bağlantı gerçekleşmez.

Google Fonts hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Kaynak: https://www.e-recht24.de